David

113 tekstów – auto­rem jest Da­vid.

Na­wet włas­ne ser­ce po­pełnia samobójstwo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 sierpnia 2015, 01:08

Często w naszym życiu po­jawiają się oso­by, które swoim zacho­waniem i oby­ciem po­kazują nam, kim nie stać się w przyszłości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2014, 20:12

Daj dość do słowa swoim myślom. Niewy­powie­dziane- stają się niebezpieczne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 stycznia 2014, 23:05

Nie znaj­duj w ni­kim opar­cia, kiedy masz nóż w ple­cach. Głębo­kie ra­ny długo się goją. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 stycznia 2014, 22:55

Nie pot­rze­ba nut, żeby zag­rać na nerwach. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 grudnia 2013, 21:48

Dziec­ko to wy­datek, a za błędy trze­ba płacić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 grudnia 2013, 21:52

Mam lęk wy­sokości. Ale i tak lecę na Ciebie! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 września 2013, 21:26

Na des­kach włas­ne­go teat­ru, z drzaz­ga­mi w sto­pach, gra­my na zwłokę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 września 2013, 11:23

Widzisz? To właśnie jest ślepota. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lipca 2013, 20:11

Zachłysnę się Tobą, i utonę w Twoim sercu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2013, 23:25

David

Przeciętny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

David

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 lipca 2017, 15:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mam do siebie spo­ry [...]

13 listopada 2015, 22:16cytryNowa sko­men­to­wał tek­st Nawet włas­ne ser­ce po­pełnia [...]

26 sierpnia 2015, 07:35panna.filozof sko­men­to­wał tek­st Nawet włas­ne ser­ce po­pełnia [...]

26 sierpnia 2015, 01:08David do­dał no­wy tek­st Nawet włas­ne ser­ce po­pełnia [...]